LNP Dienstverlening als Opruimcoach
Een vol hoofd kan te maken hebben met een niet geordende werk- of woonomgeving. Teveel papieren, spullen waar je niet echt meer het overzicht over hebt en die je niet gemakkelijk kunt terugvinden.

Wat is een Opruimcoach?
Een Opruimcoach of een professionele organizer is iemand die mensen begeleidt bij het op orde brengen van bijvoorbeeld de woning of het kantoor.

Wat kan ik voor u betekenen?
Een Opruimcoach begeleidt en adviseert bij het op orde brengen én houden van bijvoorbeeld uw gehele woning of bijvoorbeeld alleen uw administratie. Ik help u keuzes te maken die u in staat stelt gestructureerd te denken en te werken, effectiever om te gaan met tijd, ruimte en middelen en meer grip op uw leven te krijgen. Ik werk voor zowel bij particulieren als bij bedrijven.

Ik kan u bijvoorbeeld de volgende hulp bieden:
• ordenen van een rommelige woonruimte
• het organiseren en overzichtelijk houden van uw administratie
• overzichtelijk maken van uw huishouden
• begeleiden van verhuizingen
• regelen van zaken na een overlijden
• administratieve en/of persoonlijke begeleiding van kwetsbare ouderen
• ondersteuning geven aan mensen met een lichamelijke beperking, ADHD of dementie