PGB administratie

Het beheer van de PGB administratie kost tijd en energie en brengt vaak een enorme papierwinkel met zich mee. Niet iedereen is geschikt om een dergelijke administratie zelf te voeren. Vanaf 1 januari 2015 hebben budgethouders weer met heel wat veranderingen te maken. U kunt te maken krijgen met de SVB, het Zorgkantoor, een Zorgverzekeraar of de Gemeente.

Wat doen wij voor u? Hieronder een korte beschrijving wat wij voor u kunnen doen.

 • opstarten en in kaart brengen van uw PGB situatie
 • het opstellen en controleren van zorgovereenkomsten op de toepasselijke wetgeving
 • het controleren van de zorginhoud op aansluiting bij de geldende wet- en regelgeving (mag de ingekochte zorg worden betaald met pgb-gelden)
 • het aanleveren van modelfacturen Wlz/Wmo/Zvw en het controleren van eigen facturen van zorgverleners
 • het indienen van zorgdeclaraties bij de SVB en zorgverzekeraar
 • bezwaarschriften, facturen/urenbriefjes en zorgovereenkomsten indienen
 • bij controle door het Zorgkantoor, de Gemeente of Zorgverzekeraar aanleveren en onderbouwen van de pgb-administratie
 • de geldstromen/afspraken blijven controleren. Afwijkingen signaleren, communiceren en corrigeren
 • contact onderhouden tussen budgethouder, mentor, gewaarborgde hulp, zorgverlener, PGB-verstrekker en SVB/Gemeente/Zorgverzekeraar
 • het bewaren van de administraties gedurende de bewaartermijn (7 jaar).

Waarom kiezen voor PGB?

Met een PGB kunt u zelf de hulp en begeleiding regelen, deze werkt dan in opdracht van u. Dit heeft veel voordelen.

Ook al bent u afhankelijk van de zorgverlening toch kunt u:

 • Zelf uw leven vormgeven;
 • U blijft baas in eigen huis;
 • U kunt zorg inkopen met wie u een klik hebt;
 • U kunt zorg inkopen die “gecontracteerde” zorginstanties niet geven;
 • U bent niet afhankelijk van een zorgverlener op een lijst;
 • U kunt zorg regelen op tijden, die u wenst.

Een PGB moet wel goed beheerd worden, u blijft hiervoor zelf verantwoordelijk. Het kan zijn dat u dit liever uitbesteedt, het beheren van een PGB neemt veel tijd in beslag. En het is een grote verantwoordelijkheid. Wij kunnen u hiermee helpen! U blijft uw eigen regie houden en u hebt geen omkijken naar de administratie.

Zoals Per Saldo (belangenvereniging) ook vermeldt: “Wanneer u besluit te kiezen voor een PGB, dan kiest u voor eigen regie, omdat u zelf wilt bepalen hoe, waar, wanneer en van wie u uw zorg wilt ontvangen.”

Welke zorg kunt u inkopen met PGB?

Er zijn veel vormen van zorg die ingekocht kunnen worden, hieronder staan de meest voorkomende:

 • Opvang voor buitenshuis, voor een weekend of in een vakantie;
 • Verpleging, bijvoorbeeld hulp bij medicijnen of wondverzorging;
 • Dagbesteding, activerende begeleiding;
 • Ondersteunende begeleiding, voor thuis, maar ook buiten de deur;
 • Persoonlijke verzorging, hulp bij alledaagse handelingen;
 • ZZP, Zorg Zwaarte Pakketten. Beschermd wonen. Er wordt in meerdere vormen zorg geleverd, maar altijd met verblijf.

Gewaarborgde hulp

Het Zorgkantoor of de gemeente kan vragen om een “Gewaarborgde Hulp” in te schakelen. Het is vaak lastig om een geschikte gewaarborgde hulp te vinden, want er zitten behoorlijke verantwoordelijkheden aan vast. Uiteindelijk zal de PGB-Budgethouder verantwoordelijk kunnen blijven voor de verrichte werkzaamheden/schade van een gewaarborgde hulp. Voor alle administratieve handelingen omtrent PGB hebt u geen omkijken en staan wij garant. Nu is het vinden van een Gewaarborgde Hulp een stuk makkelijker.

De gewaarborgde hulp heeft nu nog een paar taken:

 • Is aanwezig bij een huisbezoek;
 • Controleert of de juiste zorg wordt geleverd.

Een gewaarborgde hulp zal verder wel aan voorwaarden moeten voldoen.

Wanneer u besluit onze hulp in te schakelen, stellen wij een contract op met algemene voorwaarden. Ook maken wij dan een dossier aan met al uw gegevens zodat alles up to date is. Onbeperkt contact opnemen. Daar zitten geen extra kosten aan verbonden.